Çerez Örnek
canlı destek

İç Denetim Genel Tanıtım

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri bünyesinde, doğrudan üst yöneticiye (üniversitelerde rektör) bağlı iç denetim faaliyetinin kurulması öngörülmüştür.

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

Bu faaliyet, idarelerin yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim fonksiyonunun mevcut denetim anlayışında ve uygulamada yer almayan farklı nitelik ve özellikleri:

  • İç denetim, sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir.
  • İç denetim, kurumun mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar.
  • İç denetim, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinasyon ve rehberliğinde uluslararası genel kabul görmüş standartlara göre gerçekleştirilir.
  • İç denetim, iç denetim birimi tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından onaylanan risk odaklı denetim plan ve programlarına göre yapılır.
  • İç denetim sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir.
  • İç denetim faaliyeti fonksiyonel bağımsızlık ilkesine uygun olarak yürütülür.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ