Çerez Örnek
canlı destek

Kuruluş Tarihçesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63.maddesinde; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” olarak tanımlanan iç denetim, kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiş, iç denetimin sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu idarelerinde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birim Başkanlıkları kurulacağı belirtilmiştir.  Bu kapsamda, üniversitemize 10 iç denetçi kadrosu tahsis edilmiş olup, 2007 yılında 4 iç denetçi ataması yapılmıştır.

02.02.2009 tarihinde İç Denetim Birim Başkanlığı kurulmuş ve halen biri Başkan olmak üzere, 6 iç denetçi görev yapmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ