Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İç Denetim Birim Başkanlığı

Misyon-vizyon

Misyonumuz

Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması açısından iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerini  uluslararası standartlara uygun, tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirerek üniversitemizin stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Uluslararası standartlarda, çağdaş denetim tekniklerini kullanarak dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışıyla çalışmaları örnek alınan ilkeli bir birim olmaktır.